Viloyat hokimligi faoliyatiga oid qonun va qarorlar matnlari