Korrupsiyaga nisbatan murosasizlik munosabatini belgilovchi hujjatlar
Korrupsiyaga nisbatan murosasizlik munosabatini belgilovchi hujjatlar
Korrupsiyaga nisbatan murosasizlik munosabatini belgilovchi hujjatlar

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 6-iyuldagi “Korrupsiyaga qarshi murosasiz munosabatda bo‘lish muhitini yaratish, davlat va jamiyat boshqaruvida korrupsiyaviy omillar...