Tahliliy ma'lumotlar

2018 yil

Qashqadaryo viloyatida 2018 yilning 3-chorak yakuni bilan iqtisodiy islohotlarni borishi va ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning asosiy ko‘rsatkichlari bo‘yicha tahliliy ma'lumotnoma

Qashqadaryo viloyatida 2018 yilning 2-chorak yakuni bilan iqtisodiy islohotlarni borishi va ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning asosiy ko‘rsatkichlari bo‘yicha tahliliy ma'lumotnoma

Асосий иқтисодий кўрсаткичлар 2018 йил 2-chorak (word)

Qashqadaryo viloyatida 2018 yilning  1-chorak iqtisodiy islohotlarni borishi va ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning asosiy ko’rsatkichlari bo’yicha tahliliy ma'lumotnoma

Асосий иқтисодий кўрсаткичлар 2018 йил январь-март (word)

2017 yil

Qashqadaryo viloyatida 2017 yilning  yakuni bilan iqtisodiy islohotlarni borishi va ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning asosiy ko’rsatkichlari bo’yicha tahliliy ma'lumotnoma

Qashqadaryo viloyatida 2017 yil yakuni bilan iqtisodiy islohotlarni borishi va ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning asosiy ko‘rsatkichlari bo‘yicha tahliliy ma'lumot  (Word 100 KB)


2017 yilning yakuni bilan Qashqadaryo viloyatini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishining asosiy makroiqtisodiy ko’rsatkichlari (Excel)

Qashqadaryo viloyatida 2017 yilning yanvar-noyabr oylari yakuni bilan iqtisodiy islohotlarni borishi va ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning asosiy ko’rsatkichlari bo’yicha tahliliy ma'lumotnoma

2017 yilning yanvar-noyabr oylari yakuni bilan Qashqadaryo viloyatini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishining asosiy makroiqtisodiy ko’rsatkichlari (Excel)

Qashqadaryo viloyatida 2017 yilning yanvar-sentyabr oylari yakuni bilan iqtisodiy islohotlarni borishi va ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning asosiy ko’rsatkichlari bo’yicha tahliliy ma'lumotnoma

2017 yilning 9 oylik yakuni bilan Qashqadaryo viloyatini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishining asosiy makroiqtisodiy ko’rsatkichlari (Excel)

Qashqadaryo viloyatida 2017 yilning yanvar-iyun oylari yakuni bilan iqtisodiy islohotlarni borishi va ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning asosiy ko’rsatkichlari bo’yicha tahliliy ma’lumotnoma

2017 yil yanvar-iyun oyi yakunlarida Qashqadaryo viloyatini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning asosiy ko'rsatkichlari (Excel)

Qashqadaryo viloyatida 2017 yilning yanvar-mart oylari yakuni bilan iqtisodiy islohotlarni borishi va ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning asosiy ko’rsatkichlari bo’yicha tahliliy ma’lumotnoma

2017 yil yanvar-mart oyi yakunlarida Qashqadaryo viloyatini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning asosiy ko'rsatkichlari (Excel)

2016 yil

Qashqadaryo viloyatida 2016 yilning yakuni bilan iqtisodiy islohotlarni borishi va ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning asosiy ko‘rsatkichlari bo‘yicha tahliliy ma'lumotnoma

Qashqadaryo viloyatida 2016 yilning 9-oyligida ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish to'g'risida ma'lumot

Qashqadaryo viloyatida 2016 yilning 1-yarim yilligida ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish to'g'risida ma'lumot

Qashqadaryo viloyatida 2016 yilning 1-choragida ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish to'g'risida ma'lumot

2015 yil

Qashqadaryo viloyatida 2015 yil yakuni bo'yicha ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish ko'rsatkichlari

Qashqadaryo viloyatida 2015 yilning 9 oyligida ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish to'g'risida ma'lumot

Qashqadaryo viloyatida 2015 yilning 1-yarim yilligida ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish to'g'risida ma'lumot

Qashqadaryo viloyatida 2015 yilning 1-choragida ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish to'g'risida ma'lumot