Viloyat statistika boshqarmasi ma’lumotlariga kо‘ra, 2021 yilning 1 yanvar holatida viloyatimizda xorijiy kapital ishtirokida faoliyat kо‘rsatayotgan korxonalarning soni 220 tani, shundan qо‘shma korxonalar 155 ta va xorijiy korxonalar 65 tani tashkil etmoqda.

2021 yilning 1 yanvar holatiga, xorijiy kapital ishtirokida faoliyat kо‘rsatayotgan korxonalarning sohalar bо‘yicha soni:

Sanoat – 112 ta
Qishloq, о‘rmon va baliqchilik xо‘jaligi – 40 ta
Savdo – 31 ta
Qurilish – 11 ta
Yashash va ovqatlanish bо‘yicha xizmatlar – 8 ta
Tashish va saqlash – 5 ta
Sog‘liqni saqlash va ijtimoiy xizmat kо‘rsatish – 4 ta
Axborot va aloqa – 1 tani tashkil etmoqda.

07-01-2021 | Ijtimoiy | 512
Foto galereya