wrapper

Вилоятда жорий йилнинг январ-сентябр ойларида ялпи ҳудудий маҳсулот ҳажми 12 трлн. 16 млрд сўмни ташкил этиб, ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 103,3 фоиз, саноат маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажми 105,3 фоиз, инвестициялар ҳажми  128,1 фоизга ва қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқариш 102,2 фоиз, пудрат-қурилиш ишлари ҳажми 101,1 фоизга, чакана савдо айланмаси               102,0 фоизга ва хизматлар ҳажми 104,2 фоизга  ўсиши таъминланди.

Саноат соҳасини ривожлантириш бўйича ҳисобот даврида
7 трлн. 694 млрд.сўмлик саноат маҳсулотлари ишлаб чиқарилиб, ўтган йилга нисбатан 105,3 фоизга ўсишга эришилди.

Аҳоли жон бошига саноат маҳсулотлари ишлаб чиқариш
2 млн 474 минг сўмни ташкил этди ёки ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 160 минг сўмга кўпайди. (2016 йилда 2 млн
314 минг сўм).

Ўтган даврда вилоят иқтисодиётига барча манбалар ҳисобидан
5 трлн 658 млрд сўмлик инвестициялар жалб этилди.

Қурилиш ташкилотлари томонидан 1 трлн 953 млрд сўм қурилиш-пудрат ишлари амалга оширилди ёки ўсиш сурьати
101,1 фоизни ташкил этди.

Қишлоқ хўжалиги соҳасида 2017 йилнинг ўтган даврида
3 трлн 735 млрд сўмдан ортиқ хизматлар кўрсатилди ёки ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 102,0 фоиз ўсишга эришилди.

Хизматлар кўрсатиш ва сервис соҳасида 2017 йилнинг ўтган даврида 3 трлн 705 млрд сўмдан ортиқ хизматлар кўрсатилди ёки                 2016 йилнинг шу даврига нисбатан 104,2 фоиз ўсишга эришилди.

2017 йилнинг январ-сентябр ойларида 5 трлн 341 млрд.сўмлик чакана савдо айланмаси амалга оширилиб, ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 104,2 фоиз ўсди.

Аҳоли жон бошига чакана савдо айланмаси 1 млн 717 минг сўмни ташкил этди ёки ўтган йил шу даврга нисбатан 200 минг сўмга кўпайди. (2016 йилда 1 млн 516 минг сўм).

Кичик бизнесни ривожлантириш борасида ҳисобот даврида 1617 та янги кичик бизнес субъектлари ташкил этилди ҳамда уларнинг жами сони 15254 тага етди.  

Ҳозирги кунда рўйхатдан ўтган субъектларнинг 14679 таси ёки             96,2 фоизи фаолият кўрсатмоқда.  

Бандлик дастурига асосан ҳисобот даврида 54803 та янги иш ўринлари яратилди.

 

 

2017 йил январь-сентябрь ойида Қашқадарё вилоятнинг  асосий 
ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш курсаткичлари
                     Тезкор маьлумот (ўсиш сурьати таққослама баҳода)  
Кўрсаткичлар номи ўлчов бирлиги 2016 йил    9-ойда 2017 йил   9-ойда
Ялпи ҳудудий маҳсулот млрд.сум 10508,5 12015,7
Ўсиш сурьати ўтган йилга нисбатан % 106,5 103,3
Доимий аҳоли сони минг киши 3052,8 3131,2
Эркаклар минг киши 1516,3 1580,7
Аёллар минг киши 1489,9 1550,5
САНОАТ  МАҲСУЛОТИ  ҲАЖМИ    
Саноат маҳсулоти  амалдаги баҳода млрд.сум 6758,2 7694,0
Ўсиш сурьати ўтган йилга нисбатан % 105,0 105,3
Халқ истеъмол моллари (сотув нархларда) млрд.сум 1577,5 1823,1
Ўсиш сурьати ўтган йилга нисбатан % 117,2 90,3
КАПИТАЛ  ҚУРИЛИШ     
Асосий капиталга киритилган инвестициялар млрд.сум 3873,5 5657,6
Ўсиш сурьати ўтган йилга нисбатан % 89,9 128,1
шу жумладан: Чет эл инвестицияси млрд.сум 436,8 1038,7
Ўсиш сурьати ўтган йилга нисбатан % 202,7 207,1
Пудратчилар томонидан бажарилган қур-ш монтаж ишлари млрд.сум 1793,7 1953,3
Ўсиш сурьати ўтган йилга нисбатан % 112,7 101,1
САВДО ВА ХИЗМАТ    
Чакана савдо айланмаси  млрд.сум 4624,7 5341,3
Ўсиш сурьати ўтган йилга нисбатан % 114,2 102,0
Хизматлар млрд.сум 3176,9 3705,7
Ўсиш сурьати ўтган йилга нисбатан % 116,3 104,2
МОЛИЯВИЙ ҲОЛАТ  (1 декабр холатига)    
Зарар кўрган корхоналар сони сони - 1
Зарар суммаси млн.сум - 38337,2
       
Дебиторлик қарзлари  (қишлоқ хўжалигисиз) млрд.сум 17298,4 16045,0
шундан:Муддати ўтгани  млрд.сум 1,3 1,5
Кредиторлик қарзлари  (қишлоқ хўжалигисиз) млрд.сум 10338,0 12394,0
шундан:Муддати ўтгани  млрд.сум 1,9 9,8
КИЧИК БИЗНЕС СУБЪЕКТЛАРИ (Деҳқон ва фермер хўжаликларисиз)    
Рўйхатдан ўтган кичик бизнес субъектлари сони 14842 15254
Фаолият кўрсатаётгани сони 14014 14679
Фаолият кўрсатмаётгани сони 828 575
Янгидан ташкил этилган  кичик бизнес корхоналари сони 1396 1617
Тугатилган кичик бизнес корхоналари сони 1839 999
       
Акционерлик жамиятлари (фаолият кўрсатаётган) сони 63 43
фермер хўжаликлари (фаолият кўрсатаётган) сони 16117 19400
деҳқон хўжаликлари (фаолият кўрсатаётган) сони 5390 5608
Ширкат хўжаликлари (фаолият кўрсатаётган) сони 23 14
ТАШҚИ ИҚТИСОДИЙ ФАОЛИЯТ             
Ташқи савдо айланмаси минг АКШ долл 412,8 406,3
Ўсиш сурьати ўтган йилга нисбатан % 66,1 98,4
Экспорт минг АКШ долл 150,3 136,4
Ўсиш сурьати ўтган йилга нисбатан % 70,3 90,8
Импорт минг АКШ долл 262,5 269,9
Ўсиш сурьати ўтган йилга нисбатан % 64,1 102,8
ҚЎШМА КОРХОНАЛАР ФАОЛИЯТИ    
Қўшма корхоналар сони 48 58
Фаолият кўрсатаётганлари сони 45 55
Маҳсулот (иш, хизмат) ҳажми млн.сум х х
Фаолият кўрсатмаётгани сони 3 3
Янги ташкил этилган қўшма корхона сони 3 6
Тугатилган қўшма корхоналар корхона сони 3 1
ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ    
Жами қишлоқ хўжалигининг ялпи маҳсулоти млрд.сум 3153,2 3735,5
Ўсиш сурьати ўтган йилга нисбатан % 106,6 102,2
Дехқончилик маҳсулоти млрд.сум 1622,0 1854,4
Ўсиш сурьати ўтган йилга нисбатан % 106,1 99,9
Чорвачилик маҳсулоти млрд.сум 1477,5 1809,5
Ўсиш сурьати ўтган йилга нисбатан % 107,1 104,6
ҚИШЛОҚ  ХЎЖАЛИГИ МАҲСУЛОТЛАРИ  ЕТИШТИРИШ    
Дон тонна 1001243 1002139
Ўсиш сурьати ўтган йилга нисбатан % 104,6 100,1
Картошка тонна 143893 149043
Ўсиш сурьати ўтган йилга нисбатан % 108,1 103,6
Сабзавот тонна 427598 448341
Ўсиш сурьати ўтган йилга нисбатан % 109,5 104,9
Полиз тонна 135073 144643
Ўсиш сурьати ўтган йилга нисбатан % 108,0 107,1
Мева тонна 112163 118333
Ўсиш сурьати ўтган йилга нисбатан % 106,4 105,5
Узум тонна 76027 79427
Ўсиш сурьати ўтган йилга нисбатан % 106,9 104,5
Гушт  тонна 196342 207012
Ўсиш сурьати ўтган йилга нисбатан % 107,1 105,4
Сут тонна 769595 814663
Ўсиш сурьати ўтган йилга нисбатан % 107,4 105,9
Тухум минг дона 236082 258139
Ўсиш сурьати ўтган йилга нисбатан % 111,3 109,3
Қоракул тери дона 162073 162365
Ўсиш сурьати ўтган йилга нисбатан % 105,3 100,2
Овланган балиқ тонна 2200 2662
Ўсиш сурьати ўтган йилга нисбатан % 144,7 121,0
Асал тонна 516 569
Ўсиш сурьати ўтган йилга нисбатан % 104,2 110,3
МОЛЛАР ВА  ПАРРАНДАЛАР БОШ СОНИ     
Қорамоллар минг бош 1391,0 1467,8
шу жум:Сигирлар минг бош 473,0 493,9
Қуй ва эчкилар минг бош 4395,0 4433,6
Паррандалар минг бош 4566,0 4913,8
Отлар минг бош 28,6 29,7
УМУМИЙ МАЙДОН ВА ЭКИН МАЙДОНЛАРИ      
Умумий майдон минг.кв км 28,6
шундан жами экин майдони минг.га 679,1 679,1
Пахта минг.га 160,5 160,5
Ғалла минг.га 253,2 253,2
Боғ минг.га 18,5 18,5
Токзор минг.га 10,0 10,0
Тутзор минг.га 8,9 8,9
Кучатзор минг.га 0,02 0,02

 

Matnda xatoliklarni aniqlasangiz, ularni belgilab, ma'muriyatni xabardor qilish uchun Ctrl+Enter tugmalarini bosing.

Bazaviy interaktiv xizmatlar

Manzilimiz


Manzil: Qashqadaryo viloyati, Qarshi shahri, Mustaqillik Maydoni,1
Pochta indeksi:180100
Telefon
: 0(375)221-12-88, 0(375)221-03-81
Faks
: 0(375)221-13-40
Veb-sayt
http://www.qashqadaryo.uz
Elektron pochta
Yaqin jamoat transport to`xtash joylari 
Milliy bank va Mustaqillik Maydoni bekati
Avtomashrut
1,4,5,7,10,18,20,22,23,27,
37,44,462,11,21,37,33

Hozir saytimizda

Bizning saytimizda 151 mehmonlar va ro'yhatdan o'tgan foydalanuvchilar 0

Foydali resurslar

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Matbuot xizmati
www.press-service.uz
   
O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Senati
www.senat.uz
   
O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Qonunchilik palatasi
www.parliament.gov.uz
   
O‘zbekiston Respublikasining Hukumat portali
www.gov.uz
   
O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Inson huquqlari bo‘yicha vakili (ombudsman)
www.ombudsman.uz
   
O‘zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi
www.prokuratura.uz
   
 
Aloqa, axborotlashtirish va telekommunikatsiya texnologiyalari sohasida nazorat bo'yicha davlat inspeksiyasi
http://gis.uz/

 

Mobil ilovalar

Maxsus imkoniyatlar

K'orinish

Pastda o'zingizga kerakli parametrni tanlasng
Blue Green Red Radian
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Reset