wrapper

 

Асосий иқтисодий кўрсаткичлар

 

 

 

 

 

Млрд. сўм

2015 йил
январ
ь-декабрга нисбатан фоиз ҳисобида

 

 

 

Ялпи ҳудудий маҳсулот

14896,9

105,9

Саноат маҳсулоти

9647,9

104,2

Истеъмол товарлари

2566,1

112,6

Қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги

3939,9

106,5

Асосий капиталга киритилган
инвестициялар

6334,0

105,7

Қурилиш ишлари

2428,0

109,6

Юк айланмаси
млн. тн-км

1843,2

105,9

Йўловчи айланмаси
млн. йўловчи-км

5809,3

104,7

Чакана товар айланмаси

6207,8

114,6

Хизматлар, жами

4556,2

116,3

Ташқи савдо айланмаси
млн. АҚШ долл.

674,0

85,7

Экспорт

302,6

96,7

Импорт

371,4

78,4

Сальдо (+;-)

-68,8

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ялпи ҳудудий маҳсулот
ишлаб чиқариш

 

 

Дастлабки маълумотларга кўра, 2016 йил январь-декабрда ишлаб чиқарилган ялпи ҳудудий маҳсулотнинг (ЯҲМ) ҳажми 14896,9 млрд. сўмни ташкил этди ва
2015 йилнинг январь-декабрига нисбатан ўсиш суръати 5,9 фоизга тенг бўлди.

Январь-декабрь ойларида вилоят ялпи ҳудудий маҳсулотининг иқтисодий фаолият турлари бўйича таркиби қуйидагича ифодаланади:

 

 

 

 

 

млрд.сўм

2015 йил
январ
ь-декабрга
нисбатан фоиз
ҳисобида

 

2015 йил

2016 йил

 

 

 

 

I. Ялпи ҳудудий маҳсулот, жами

13418,3

14896,9

105,9

шу жумладан:

 

 

 

Тармоқларнинг ялпи қўшилган қиймати

12227,9

13922,4

105,9

Маҳсулотларга соф солиқлар

1190,4

974,5

105,7

II. Тармоқларнинг ялпи қўшилган қиймати

12227,9

13922,4

105,9

Қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги

2365,1

2570,9

106,5

Саноат (қурилишни қўшган ҳолда)

5623,1

6300,9

103,3

саноат

4707,1

5213,1

102,1

қурилиш

916,0

1087,8

109,6

Хизматлар

4239,7

5050,6

109,1

савдо, яшаш ва овқатланиш бўйича хизматлар

879,8

1047,1

111,2

ташиш ва сақлаш,

ахборот ва алоқа хизматлари

772,7

921,7

107,8

 

бошқа хизматлари

 

2587,2

 

3081,8

 

108,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь-декабрда ялпи ҳудудий маҳсулотнинг тармоқлар таркиби (фоизда):

<![if !vml]><![endif]>

Жорий йилнинг январь-декабрь ойларида вилоятнинг ялпи ҳудудий маҳсулотининг ўсиш суръатига асосий таъсири савдо, яшаш ва овқатланиш бўйича хизматлар (109,1%), қурилиш (109,6%) ва қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги (106,5%) тармоқларидаги ялпи қўшилган қиймат ҳиссасига тўғри келмоқда.

ЯҲМ ишлаб чиқариш умумий ҳажмининг 51,7 фоизи кичик тадбиркорлик (бизнес) ҳиссасига тўғри келди ва бу кўрсаткич 2015 йил январь-декабрга нисбатан
0,1 фоизли бандга ошди.

2016 йил январь-декабрда ялпи ҳудудий маҳсулот ҳажмида хизматлар улуши 36,3 фоиз (2015 йил январь-декабрда 34,7 фоиз)ни ташкил қилди.

 

Корхоналар ва ташкилотлар фаолиятининг умумий
таърифи

(фермер ва деҳқон хўжаликларисиз)

 

 

Корхоналар ва ташкилотлар ягона давлат регистри маълумотларига кўра,
2017 йилнинг 1 январь ҳолатига рўйхатга олинган (деҳқон ва фермер хўжаликларисиз) юридик шахслар сони 18936 тани ташкил қилиб, шундан 18003 таси ёки 95,1 фоизи фаолият кўрсатмоқда.

Иқтисодий фаолият турлари бўйича рўйхатга олинган корхона
ва ташкилотларнинг асосий қисми савдо 4959 та (26,2 фоизи), қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги 2394 та (12,6 фоизи), қурилиш 2197 та (11,6 фоизи) ва саноат 1995 та (10,5 фоизи) соҳаларига тўғри келади.

2017 йилнинг 1 январь ҳолатига рўйхатга олинган ҳамда фаолият кўрсатаётган корхона ва ташкилотлар иқтисодий фаолият турлари бўйича қуйидагича тақсимланади:

 

Рўйхатга
олинганлар

Фаолият
кўрсатаётганлар

 

бирлик

якунга нисбатан фоизда

бирлик

 

 

 

якунга

нисбатан

фоизда

Жами

18936

100,0

18003

100,0

шу жумладан:

 

 

 

 

қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги

2394

12,6

2249

12,5

Саноат

1995

10,5

1910

10,6

Қурилиш

2197

11,6

2061

11,4

Савдо

4959

26,2

4652

25,8

ташиш ва сақлаш

651

3,4

619

3,4

яшаш ва овқатланиш бўйича хизматлар

735

3,9

703

3,9

ахборот ва алоқа

214

1,1

200

1,1

соғлиқни сақлаш ва ижтимоий хизматлар кўрсатиш

620

3,3

612

3,4

бошқа турдаги хизматлар кўрсатиш

5171

27,4

4997

27,9

Рўйхатга олинган корхоналар умумий сонининг 82,9 фоизи нодавлат мулки шаклидаги корхоналар, шундан 48,6 фоизи хусусий корхоналар, 0,3 фоизи чет эл сармояси иштирокидаги корхоналар, 0,4 фоизи акциядорлик жамиятлари, 33,6 фоизи бошқа корхоналар улушига тўғри келди.


Рўйхатга олинган хўжалик юритувчи субъектлар-юридик шахслар мулкчилик шакллари бўйича қуйидагича тақсимланади:

 

2017 йил 1 январь ҳолатига,

Умумий сонига нисбатан фоиз ҳисобида

 

<![if !vml]><![endif]>

 

2016 йил январь-декабрда жами 1792 та янги корхона ва ташкилотлар рўйхатга олинган (шундан кичик бизнес субъектлари – 1743 та). Уларнинг асосий қисми Қарши шаҳри (вилоят бўйича рўйхатга олинган жами корхона ва ташкилотларнинг 23,2 фоизи), Косон (10,9 фоиз), Шаҳрисабз (8,8 фоиз) ва Чироқчи (7,4 фоиз ) туманларига тўғри келди.

Иқтисодий фаолият турлари бўйича янги рўйхатга олинган корхона ва ташкилотларнинг 27,4 фоизи савдо, 19,0 фоизи қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги ва 15,2 фоизи саноат соҳаларига тўғри келади.

Ҳисобот даврида 2588 та корхона ва ташкилотлар фаолияти тугатилган бўлиб, улардан 331 таси (жами фаолияти тугатилганларнинг 12,8 фоизи) ихтиёрий тугатилиш тартибини қўллаш орқали тугатилган.


2016 йил январь-декабрда иқтисодий фаолият турлари бўйича маҳсулот ишлаб чиқаришда ҳамда аҳоли бандлиги бўйича давлат ва нодавлат секторларининг нисбати қуйидагича ифодаланади:

умумий хажмга нисбатан фоиз ҳисобида

 

<![if !vml]><![endif]>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Кичик тадбиркорлик
(бизнес)

 

 

2017 йилнинг 1 январь ҳолатига рўйхатга олинган жами кичик тадбиркорлик (бизнес) субъектларининг сони 15180 тани ташкил қилди.

2016 йил январь-декабрда ялпи ҳудудий маҳсулотнинг 51,7 фоизи (2015 йил январь-декабрда 51,6 фоиз) кичик бизнес субъектлари томонидан ишлаб чиқарилди.

2016 йилнинг январь-декабрда кичик тадбиркорлик (бизнес) субъектлари томонидан:

- 945,4 минг нафар кишининг бандлиги таъминланди (жами иқтисодиётда банд бўлганларнинг 80,1 фоизи), шу жумладан банд бўлганларнинг 601,1 минг нафари якка тартибдаги тадбиркор, 160,3 минг нафари кичик корхона ва микрофирмалар ҳиссасига тўғри келди;

- саноат маҳсулоти ишлаб чиқариш ҳажми 2643,8 млрд. сўмни (жами саноат ишлаб чиқаришининг 27,4 фоизи) ёки 2015 йилнинг январ-декабрига нисбатан 25,1 фоизни ташкил қилди;

- 3918,4 млрд. сўмлик қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжаликларининг ишлаб чиқарилган (кўрсатилган хизматлар) ташкил қилиб, ўсиш суръати 6,7 фоизни (қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжаликлари ялпи маҳсулотининг 99,5 фоизи) ташкил қилди.

- 1063,9 млрд. сўмлик инвестициялар (умумий инвестициялар ҳажмининг 16,8 фоизи) ўзлаштирилди ва 2015 йилнинг январь-декабрига нисбатан 127,9 фоизни ташкил қилди;

- 1732,8 млрд. сўмлик қурилиш ишлари (қурилиш ишлари умумий ҳажмининг 71,4 фоизи) бажарилди ва 2015 йилнинг январ-декабрига нисбатан 121,1 фоизни ташкил қилди;

- автомобил транспорти юк айланмасининг 109,2 фоизга (умумий юк айланмасига нисбатан 93,4 улуши), йўловчи айланмасининг эса 107,8 фоизга (умумий йўловчи айланмасига нисбатан 91,9 улуши) кўпайиши таъминланди;

- чакана товар айланмаси умумий ҳажмининг 85,9 фоизи ёки 5335,2 млрд. сўми (ўсиш 13,4 фоиз) ва хизматлар умумий ҳажмининг, мос равишда 71,9 фоизи ёки 3274,8 млрд. сўмни ташкил қилди;

- 125,2 млн. АҚШ доллари (умумий экспорт ҳажмининг 41,5 фоизи) миқдорида маҳсулотлар (товар ва хизматлар) экспорт қилинди.


2016 йилнинг январь-декабрида кичик тадбиркорлик субъектлари маҳсулоти (ишлар, хизматлар) умумий ҳажмидаги хусусий тадбиркорликнинг (фуқаролар мулки) улуши қуйидагича ифодаланади:

 

Кичик тадбиркорлик субъектлари маҳсулоти (иш, хизмат) ҳажми, млрд.сўм

Кичик тадбиркорлик субъектлари маҳсулоти (иш, хизмат) ҳажмида хусусий сектор улуши,
% ҳисобида

 

 

 

Қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги

3918,4

99,5

Саноат

2643,8

4,8

Қурилиш

450,5

18,6

Чакана савдо

5335,2

85,9

Юк ташиш, млн тн.

45,8

65,6

Йўловчи ташиш, млн.киши

473,8

95,7

Экспорт, млн. АҚШ долл.

125,5

41,5

Импорт, млн. АҚШ долл.

82,8

22,3

 

Ялпи ҳудудий маҳсулот ва иқтисодиёт тармоқлари маҳсулоти (ишлар, хизматлар) умумий ҳажмида кичик тадбиркорлик (бизнес) улушининг ўзгариши қуйидагича ифодаланади:

умумий ҳажмга нисбатан фоиз ҳисобида

<![if !vml]><![endif]>

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Ташқи иқтисодий алоқалар

 

 

2016 йилнинг январь-декабрида ташқи савдо айланмаси 674,0 млн. АҚШ долларини, жумладан 302,6 млн. АҚШ долларини - экспорт операциялари, 371,4 млн. АҚШ долларини - импорт операциялари ташкил этди. Ташқи савдо айланмасининг сальдоси – 68,8 млн. АҚШ долларини ташкил қилди.

2016 йилнинг январь-декабрида МДҲ ва бошқа давлатлар кесимида вилоятнинг ташқи савдо айланмаси қуйидагича ифодаланади:

(млн АҚШ доллари)

 

 

2015 йил январь-декабрь

2016 йил январь-декабрь

2015 йил
январ
ь-декабрга нисбатан фоиз ҳисобида

 

 

 

 

Ташқи савдо айланмаси

786,7

674,0

85,7

шу жумладан:

 

 

 

МДҲ давлатлари

241,0

190,3

79,0

бошқа давлатлар

545,7

483,7

88,6

 

 

 

 

Экспорт

312,9

302,6

96,7

шу жумладан:

 

 

 

МДҲ давлатлари

105,5

121,8

115,5

бошқа давлатлар

207,4

180,8

87,2

 

 

 

 

Импорт

473,8

371,4

78,4

шу жумладан:

 

 

 

МДҲ давлатлари

135,5

68,5

50,6

бошқа давлатлар

338,3

302,9

89,5

 

 

2016 йил январь-декабрда вилоят ташқи савдо айланмасида МДҲ ва бошқа давлатларнинг улуши қуйидагича ифодаланади:

<![if !vml]><![endif]>

 

 

 

2016 йилнинг январь-декабрида вилоят экспорт-импорти таркиби қуйидагича ифодаланади:

<![if !supportMisalignedColumns]><![endif]>

 

 

Экспорт ва импортнинг умумий ҳажмидаги
улуши, фоиз ҳисобида

Ҳажмидаги ўзгариш, фоиз ҳисобида

 

 

2015 йил январь-декабрь

2016 йил январь-декабрь

2015 йил
январ
ь-декабрга
нисбатан фоиз ҳисобида

 

 

 

 

Экспорт таркиби

100,0

100,0

96,7

пахта толаси

44,0

46,0

102,4

озиқ-овқат маҳсулотлари

6,0

10,0

160,3

кимё маҳсулотлари ва ундан тайёрланган буюмлар

24,0

15,0

61,8

энергия манбалари ва нефт маҳсулотлари

3,0

2,0

83,8

қора ва рангли металлар

0,0

0,0

0,0

машина ва ускуналар

0,0

0,0

8,5 м

хизматлар

17,0

20,0

115,6

бошқалар

6,0

7,0

72,5

 

 

 

 

Импорт таркиби

100,0

100,0

78,4

озиқ-овқат маҳсулотлари

1,0

3,5

3,4 м

кимё маҳсулотлари ва ундан тайёрланган буюмлар

6,0

8,9

115,6

энергия манбалари ва нефт маҳсулотлари

0,0

1,0

3 м

қора ва рангли металлар

2,0

4,0

185,4

машина ва ускуналар

84,0

76,4

71,1

хизматлар

3,0

2,0

53,1

бошқалар

4,0

4,2

83,2

         

 

Ташқи савдо айланмасининг қитъалар бўйича таркиби:

умумий ҳажмга нисбатан фоиз ҳисобида

 

<![if !vml]><![endif]>

 

 

2016 йилнинг январь-декабрида вилоят ташқи савдо айланмасида катта улушга эга бўлган давлатлар билан товар айланмаси:

 

Вилоят товар айланмасида улуши, фоиз ҳисобида

2015 йил

январь-декабрга нисбатан фоиз ҳисобида

 

 

 

Россия

10,6

79,2

Хитой

14,0

97,0

Туркия

1,9

25,5

Эрон

11,8

134,0

Бангладеш

12,2

95,6

Қозоғистон

12,2

2,9 м

Афғонистон

3,0

58,8

Хиндистон

1,8

54 м

Малайзия

1,7

122,2

Ж.Корея

1,0

188,5

Сингапур

3,4

38,9

Озарбайжон

0,0

48 м

Грузия

3,9

62,4

Покистон

0,3

2,5 м

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 йил январь-декабрда МДҲ ва бошқа хориж давлатлари билан амалга оширилган ташқи савдо таркиби қуйидагича ифодаланади:

 

<![if !vml]><![endif]>

 

 

 

 

 


 

Саноат

 

 

2016 йил январь-декабрда саноат маҳсулоти ҳажми 9647,9 млрд. сўмни ёки ўтган йилнинг шу даврига нисбатан ўсиш суръати 104,2 фоизни ташкил этди.

Ҳисобот даврида 2566,1 млрд. сўмлик истеъмол товарлари ишлаб чиқарилиб, 2015 йил январь-декабрга нисбатан 112,6 фоизни ташкил этди. Жумладан, 1520,1 млрд. сўмлик озиқ-овқат маҳсулотлари, ароқ-вино маҳсулотлари ва пиво, 1046,0 млрд. сўмлик ноозиқ-овқат моллари (2015 йил январь-декабрга нисбатан мос равишда 113,3 фоиз ва 111,7 фоиз) ишлаб чиқарилди.

Тармоқлараро саноат кооперациясини ривожлантириш, тайёр маҳсулотлар, бутловчи қисмлар ва материаллар ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштириш дастурини амалга ошириш доирасида тадбиркорлик субъектлари томонидан 2016 йилнинг январь-декабрь ойларида 106,6 млрд. сўмлик маҳаллийлаштирилган маҳсулот ишлаб чиқарилди.

2016 йил январь-декабрида иқтисодий фаолият турлари бўйича саноат маҳсулотини ишлаб чиқариш қуйидагича ифодаланади:

 

 

млрд. сўм

ўсиш суръати, фоиз ҳисобида

 

 

 

Иқтисодий фаолиятнинг алоҳида турлари бўйича саноат маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажми

9647,9

104,2

Тоғ- кон саноати ва очиқ конларни ишлаш

3740,6

96,4

улардан:

 

 

Хом нефт ва табиий газ қазиб олиш

3580,3

97,9

 

 

 

Қайта ишлаш саноати

5143,1

109,9

ундан:

 

 

Озиқ- овқат маҳсулотлари ишлаб чиқариш

1812,1

115,4

Напитка ишлаб чикариш

30,3

127,1

Тукимачилик буюмлари

1143,4

109,5

Кимё маҳсулотлари ишлаб чиқариш

1478,3

99,8

Мебел ишлаб чикариш

27,4

108,3

Бошқа нометалл минерал маҳсулотлар ишлаб чиқариш

178,4

109,8

Металлургия саноати

6,4

101,1

Машина ва ускуналарни таъмирлаш ва ўрнатиш

37,9

132,3

Электр, газ, буғ билан таъминлаш

ва ҳавони кондициялаш

743,8

111,0

Сув билан таъминлаш; канализация тизими, чиқиндиларни йиғиш ва утилизация қилиш

20,4

129,2

Истеъмол товарларини ишлаб чиқариш

2566,1

112,6

шу жумладан:

 

 

озиқ-овқат товарлари

1520,1

113,3

ноозиқ-овқат товарлари

1046,0

111,7

 

 

 

 

 

 


Иқтисодий фаолият турлари бўйича саноат маҳсулотларини ишлаб чиқариш қуйида келтирилган:

умумий ҳажмга нисбатан фоиз ҳисобида

<![if !vml]><![endif]>

 

 

 

 

 

 

 

 

Иқтисодий фаолият турлари бўйича саноат маҳсулоти
турларини ишлаб чиқариш

(йирик корхоналар бўйича)

 

 

Ўлчов
бирлиги

2016 йил январь-декабрь

2015 й
январ
ь-декабрга
нисбатан %

Тоғ- кон саноати ва очиқ конларни ишлаш

Табий газ

млн.м3

38590,7

94,9

нефть

минг.тн

671,8

85,9

олтингугурт

минг.тн

240,2

92,7

Конденсат

минг.тн

1434,7

98,2

Суюлтирилган газ

минг.тн

532,2

102,7

 

 

Ишлаб чиқарадиган саноат

Ун

тн

125581,9

101,4

Нон маҳсулотлари

тн.

3098,3

125,5

 

Усимлик мойи

тн.

33171,5

116,7

 

 

 

 

Омухта ем

тн.

88697,0

100,5

Тозаланган усимлик мойи

тн.

29491

118,0

Макарон маҳсулотлари

тн.

 

2031,3

101,3

Ёрма

тн.

296

124,4

 

 

 

 

Арок ва ликёр маҳсулотлари

минг.л

1872,0

114.1

Вино маҳсулотлари

минг.л

750

115,4

Кийим кечак

минг дона

99,0

101,0

Полотно

тн.

630

104,0

Калава ип

тн

5940

109,0

Трикотож буюмлари

минг дона

1415

100,2

Ип газмол

минг. кв.м

718

109,6

 

 

 

 

Линт

тн

11936

101,5

Пахта толаси

тн

145486,0

98,0

 

Пахта чигити

 

тн

215437,0

98,3

Шрот ва шелуха

тн

130155,4

109,8

Хужалик совуни

тн

274,0

41,7

Калий уғити

минг тн

138,1

96,4

Энергия тежовчи лампочка

минг дона

139,1

90,8

Алюмин композитли қопламалар

тн

56,2

4,7

Термопласт кувурлари

тн

3851,0

72,5

Кислород

тн

18,4

105,3

Полиэтилен

тн

138140

103,0

 

 

 

 

Электр, газ, буғ билан таъминлаш ва ҳавони кондициялаш

Буғ ва иссиқ сув (иссиқлик энергияси)

минг Гкал.

4365,6

100,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги

 

 

2016 йилнинг январь-декабрида қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалигида ишлаб чикарилган (кўрсатилган хизматлар) маҳсулотининг умумий ҳажми 3939,9 млрд. сўмни ёки 2015 йилнинг шу даврига нисбатан 106,5 фоизни, шу жумладан, Деҳқончилик ва чорвачиликда, овчилик ва бу соҳаларда кўрсатилган хизматлар ҳажми 3913,8 млрд (106,4 фоиз), ўрмончилик хўжаликларида 10,9 млрд. сўмни (100,7 фоиз), Балиқчилик хўжаликларида 15,2 млрд. сўмни (152,9 фоиз) ташкил қилди.

Қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажмининг хўжаликлар тоифалари бўйича тақсимланиши қуйидагича ифодаланади:

умумий ҳажмга нисбатан фоиз ҳисобида

<![if !vml]><![endif]>

Ҳосил йиғими. 2016 йил январь-декабрь ойларида барча тоифадаги хўжаликлар томонидан 1073751 тонна дон экинлари(100,7 фоизга кўп), 195038 тонна картошка(111,3 фоизга кўп), 562564 тонна сабзавот (111,3 фоизга кўп ), 150895 тонна полиз ( 107,2 фоизга кўп ), 143507 тонна мева (110,4 фоизга кўп ) 108882 тонна узум ( 112,2 фоизга кўп) етиштирилди.

Чорвачилик. 2017 йилнинг 1 январь ҳолатига ўтган йилнинг шу даврига нисбатан йирик шохли қорамоллар 104,6 фоизга (жами 1470,1 минг бошни ташкил қилди), шу жумладан сигирлар 101,9 фоизга (476,0 минг бош), қўй ва эчкилар 103,5 фоизга (4416,0 минг бош), отлар 103,9 фоизга (29008 бош), паррандалар 105,2 фоизга (4630,8 минг бошни) ташкил этди.

 

Барча ҳудудларда чорвачилик маҳсулотлари (гўшт, сут, тухум) ишлаб чиқаришнинг ўсиши асосан деҳқон ва фермер хўжаликлари ҳисобига бўлиб, гўшт ишлаб чиқариш умумий ҳажмида уларнинг улуши 98,5 фоизни, сут ишлаб чиқаришда 99,4 фоизни, тухум ишлаб чиқаришда 77,6 фоизни ташкил этди.

2017 йил 1 январь ҳолатига чорва моллари ва паррандалар бош сони қуйидагича:

 

минг бош

ўсиш суръати,
%

 

 

 

Йирик шохли корамол

1470,1

104,6

шу жумладан:

 

 

Фермер хўжаликлари

57,2

102,1

Деҳқон (аҳолининг шахсий
ёрдамчи) хўжаликлари

1396,6

104,8

Қишлоқ хўжалиги фаолиятини амалга оширувчи ташкилотлар

16,3

102,5

улардан сигирлар

476,0

101,9

шу жумладан:

 

 

Фермер хўжаликлари

18,7

103,9

Деҳқон (аҳолининг шахсий
ёрдамчи) хўжаликлари

452,1

101,8

Қишлоқ хўжалиги фаолиятини амалга оширувчи ташкилотлар

5,2

102,0

Куй ва эчкилар

4416,0

103,5

шу жумладан:

 

 

Фермер хўжаликлари

163,9

118,5

Деҳқон (аҳолининг шахсий
ёрдамчи) хўжаликлари

3866,4

101,9

Қишлоқ хўжалиги фаолиятини амалга оширувчи ташкилотлар

385,7

115,2

Отлар

29,0

103,9

шу жумладан:

 

 

Фермер хўжаликлари

2046

108,7

Деҳқон (аҳолининг шахсий
ёрдамчи) хўжаликлари

26,0

103,4

Қишлоқ хўжалиги фаолиятини амалга оширувчи ташкилотлар

957,0

107,6

Паррандалар

4630,8

105,2

шу жумладан:

 

 

Фермер хўжаликлари

236,6

103,6

Деҳқон (аҳолининг шахсий
ёрдамчи) хўжаликлари

3370,4

106,4

Қишлоқ хўжалиги фаолиятини амалга оширувчи ташкилотлар

1023,8

101,6

 

Деҳқон (аҳолининг шахсий ёрдамчи) хўжаликларида йирик шохли қорамолларнинг улуши 95,0 фоизни, фермер хўжаликларида эса 3,9 фоизни, шу жумладан, сигирлар мос равишда 95,0 ва 3,9 фоизни, қўй ва эчкилар 87,6 ва 3,7 фоизни, отлар 89,7 ва 7,1 фоизни, паррандалар 72,8 ва 5,1 фоизни ташкил этди.

2016 йилнинг январь-декабрда барча тоифадаги хўжаликларда тирик вазн ҳисобида 266,1 минг тонна гўшт (2015 йилнинг январь-декабрга нисбатан 7,3 фоизга кўп ), 1023,0 минг тонна сут (7,4 фоизга кўп), 417,1 минг. дона тухум (13,8 фоизга) кўп ишлаб чиқарилди.

2016 йил январь-декабрь ойларида ишлаб чиқарилган чорвачилик маҳсулотлари қуйидагича:

 

миқдори

ўсиш суръати,

%

 

 

 

Гўшт (тирик вазнда), минг тн.

266,1

107,3

шу жумладан:

 

 

Фермер хўжаликлари

4,1

109,6

Деҳқон (аҳолининг шахсий
ёрдамчи) хўжаликлари

258,1

107,3

Қишлоқ хўжалиги фаолиятини амалга оширувчи ташкилотлар

3,9

104,6

Сут, минг тн.

1023,0

107,4

шу жумладан:

 

 

Фермер хўжаликлари

19,8

108,3

Деҳқон (аҳолининг шахсий
ёрдамчи) хўжаликлари

997,3

107,4

Қишлоқ хўжалиги фаолиятини амалга оширувчи ташкилотлар

5,9

106,8

Тухум, млн. дона

417,1

113,8

шу жумладан:

 

 

Фермер хўжаликлари

8,9

103,1

Деҳқон (аҳолининг шахсий
ёрдамчи) хўжаликлари

315,0

113,3

Қишлоқ хўжалиги фаолиятини амалга оширувчи ташкилотлар

93,2

116,6

 

Чорвачилик маҳсулотлари ишлаб чиқариш таркиби қуйидагича ифодаланади:

ишлаб чиқариш умумий ҳажмига нисбатан фоиз ҳисобида

<![if !vml]><![endif]>

Фермер хўжаликлари. 2016 йилнинг январь-декабрида фермер хўжаликлари томонидан ишлаб чиқарилган қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ҳажми 1433,7 млрд. сўмни ёки 2015 йилнинг тегишли даврига нисбатан 103,3 фоизни ташкил қилди. Қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари умумий ҳажмида фермер хўжаликларининг улуши 37,1 фоизни ташкил этди.

2017 йилнинг 1 январь ҳолатига фермер хўжаликларида 57,2 минг бош йирик шохли қорамол, шу жумладан 18,7 минг бош сигир, 163,9 минг бош қўй ва эчкилар, 2046 бош от, 236,6 минг бош паррандалар мавжуд.

2016 йил январь-декабрь ҳолатига фермер хўжаликлари томонидан ишлаб чиқарилган асосий турдаги қишлоқ хўжалик маҳсулотлари қуйидагича ифодаланади:

 

 

 

 

 

2015 йил январь-декабрь

2016 йил январь-декабрь

2015

 

тонна

ишлаб чиқариш умумий ҳажмидаги улуши, фоиз

тонна

ишлаб чиқариш умумий ҳажмидаги улуши, фоиз

Январь-декабрга нисбатан фоиз ҳисобида

Картошка

49758

25,5

56124

28,8

112,8

Сабзавот

167601

33,2

188456

33,5

112,4

Полиз

74617

53,0

76012

50,4

101,9

Мева

71795

55,2

79256

55,2

110,4

Узум

55845

57,5

62451

57,4

111,8

Гўшт

3739

1,5

4098

1,5

109,6

Сут

18301

1,9

19823

1,9

108,3

Тухум. минг дона

8626

2,4

8897

2,1

103,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инвестициялар ва қурилиш

 

 

2016 йил январь-декабрда вилоятнинг асосий капиталини кўпайтиришга
6334,0 млрд. сўм миқдорида инвестициялар киритилди ва ўтган йилнинг шу даврига нисбатан ўсиш суръати 105,7 фоизни ташкил қилди.

Молиялаштириш манбалари бўйича асосий капиталга киритилган инвестицияларнинг тақсимланиши қуйида келтирилган:

 

 

млрд.сўм

ўсиш суръати,

%

якунга нисбатан фоиз

 

 

 

 

Асосий капиталга киритилган инвестициялар

6334,0

105,7

100

шу жумладан

 

 

 

Марказлашган инвестициялар:

2151,5

137,5

34,0

бюджет маблағлари

91,1

65,9

4,2

давлат мақсадли фонд маблағлари

402,5

84,4

18,7

тикланиш ва тараққиёт фонди маблағлари

520,5

132,5

24,2

ҳукумат кафолати остида чет эл кредитлари

1137,4

216,9

52,9

Марказлашмаган инвестициялар

4182,5

94,4

66,0

корхоналарнинг ўз маблағлари

2219,6

74,8

53,0

аҳоли маблағлари

940,3

140,9

22,5

тўғридан-тўғри хорижий инвестиция
ва кредитлар

731,7

161,7

17,5

тижорат банк кредитлари ва бошқа
қарз маблағлари

290,9

82,4

7

 

 

 

 

 

 

2016 йил январь-декабрда асосий капиталга инвестицияларнинг технологик таркиби қуйида келтирилган:

 

 

жами

Давлат

Нодавлат

 

 

 

 

Жами, млрд. сўм

6334,0

625,6

5708,4

шу жумладан: умумий ҳажмга нисбатан фоиз кўринишида

 

 

 

қурилиш-монтаж ишлари

3244,1

521,4

2722,7

машина, ускуналар, транспорт воситалари ишлаб чиқариш ва хўжалик жиҳозлар

1933,6

57,0

1876,6

Бошқа ҳаражатлар

1156,3

47,2

1109,1

Асосий капиталга киритилган инвестицияларнинг технологик таркибининг тузилиши 2015 йил январь-декабрга нисбатан қурилиш-монтаж ишларнинг улуши
2,4 фоизли пунктга купайган, машина, ускуналар, транспорт воситалари, ишлаб чиқариш ва хўжалик жиҳозлар қиймати улуши 1,7 фоизли пунктга камайган ва бошқа ҳаражатларнинг улуши 0,7 фоизли пунктга кўпайган.

Асосий капиталган киритилган инвестициялар ва кредитларни иқтисодий фаолият турлари бўйича қуйидагича ифодаланади:

 

умумий ҳажмга нисбатан фоиз ҳисобида

 

<![if !vml]><![endif]>

 

Ижтимоий соҳа объектларини қуриш

 

2016 йил январь-декабрда умумий майдони 1169,9 минг кв.м. бўлган 7303 та
(2015 йил январь-декабрга нисбатан 108,4 фоиз), шу жумладан қишлоқ жойларида
778,3 минг кв.м. (109,7 фоиз) уй-жой фойдаланишга топширилди.

Умумтаълим мактаблари, касб-ҳунар коллежлари, мусиқа ва санъат мактаблари қуриш, қайта таъмирлаш ҳамда касб-ҳунар коллежларига ва умумтаълим мактабларига спорт иншоатлари қурилишида 69,6 млрд. сўмлик инвестициялар ўзлаштирилди.

Соғлиқни сақлаш объектларини қуриш ва реконструкция ишларида 40,2 млрд. сўмлик инвестициялар ўзлаштирилди.

Қурилиш фаолияти. 2016 йил январь-декабрда 2428,0 млрд. сўмлик қурилиш ишлари бажарилиб, ўтган йилнинг шу даврига нисбатан ўсиш суръати 109,6 фоизни ташкил этди.

Қурилиш ишлари умумий ҳажмининг 65,2 фоизи бинолар ва иншоотларни қуриш бўйича қурилиш ишлари, 14,1 фоизи фуқаролик қурилиши объектларини қуриш бўйича қурилиш ишлари ва 20,7 фоизи ихтисослаштирилган қурилиш ишларига тўғри келди. Шу жумладан умумий ҳажмдан 73,9 фоизи янги қурилиш, реконструкция ва кенгайтириш ҳамда техник жиҳатдан қайта жиҳозлашга тўғри келади.

Нодавлат мулкчилик шаклидаги ташкилотлар томонидан 2302,6 млрд. сўмлик қурилиш ишлари амалга оширилиб, жами қурилиш ишлари ҳажмидаги улуши
94,8 фоизни (2015 йил январь-декабрга нисбатан ўсиш суръати 113,7 фоизни) ташкил қилди

Мулкчилик шакллари бўйича қурилиш ташкилотларининг ўз кучлари билан бажарган қурилиш ишлари тақсимоти қуйидагича ифодаланади:

умумий ҳажмга нисбатан фоиз ҳисобида

<![if !vml]><![endif]>

 


 

Транспорт

 

 

Юк ташиш. 2016 йил январь-декабрда барча транспорт турлари томонидан 52,7 млн. тонна юк ташилган бўлиб, бу ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 110,5 фоизга кўп.

Юк айланмаси барча транспорт турлари томонидан 1843,2 млн.тн-км. ни ташкил қилди ва 105,9 фоизга кўпайди.

Юк ташиш ва юк айланмаси транспорт турлари бўйича қуйидагича ифодаланади:

<![if !supportMisalignedColumns]><![endif]>

 

 

 

2016 йил

январь-декабрь

2015 йил январь-декабрга нисбатан фоиз ҳисобида

 

 

 

 

Ташилган юк, млн. тн

52,7

110,5

 

шу жумладан:

 

 

 

автомобил транспортида

52,7

110,5

 

Юк айланмаси, млн. тн-км

1843,2

105,9

 

шу жумладан:

 

 

 

автомобил транспортида

1843,2

105,9

 

           

 

Якка тартибдаги тадбиркорларнинг автомобил транспортининг юк айланмаси 2015 йил январь-декабрга нисбатан 108,0 фоизни ва 1537,7 млн. тн-км. ни ташкил қилди. Юк айланмасининг умумий ҳажмида хусусий юк ташувчиларнинг улуши 83,4 фоизни ташкил этди (2015 йил январь-декабрда 81,8 фоиз).

Йўловчи ташиш. 2016 йил январь-декабрда барча транспорт турлари томонидан 505,0 млн. киши ташилган бўлиб, бу кўрсаткич ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 103,2 фоизга кўпайган. Йўловчи ташиш айланмаси ушбу даврда 104,7 фоизни ва 5809,3 млн. йўловчи-км. ни ташкил қилди.

Транспорт турлари бўйича йўловчи ташиш ва йўловчи айланмаси қуйидагича ифодаланади:

 

2016 йил

январь-декабрь

2015 йил

январь-декабрга нисбатан фоиз ҳисобида

 

 

 

Транспортда ташилган йўловчилар, млн. киши

505,0

103,2

шу жумладан, автомобил транспортида

505,0

103,2

Йўловчи айланмаси, млн. йўловчи-км

5809,3

104,7

шу жумладан, автомобил транспортида

5809,3

104,7

 

 

 

 

Хусусий йўловчи ташувчилар автомобил транспортида йўловчи айланмаси 2015 йил январь-декабрга нисбатан 107,0 фоизни ва 5059,3 млн. йўловчи-км. ни ташкил қилди. Йўловчи айланмасининг умумий ҳажмида хусусий йўловчи ташувчиларнинг улуши 87,1 фоизни ташкил этди (2015 йил январь-декабрда 85,1 фоиз).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Товарлар ва хизматлар
бозори

 

 

2016 йил январь-декабрда чакана товар айланмаси 6207,9 млрд. сўмни ташкил этди ва ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 114,6 фоизга ўсди.

Хўжалик юритувчи субъектларнинг мулкчилик шакллари бўйича чакана товар айланмаси қуйидагича ифодаланади

 

млрд. сўм

2015 йил январь-декабрга нисбатан фоиз ҳисобида

Якунга нисбатан фоиз ҳисобида

 

 

 

 

Жами

6207,9

114,6

100

шу жумладан мулкчилик шакллари бўйича:

 

 

 

давлат мулки

2,2

120,4

0,1

нодавлат мулки

6205,7

114,5

99,9

Кичик тадбиркорлик субъекти

5335,2

119,3

85,9

Йирик савдо корхоналарининг чакана савдо айланмаси ҳажми 2016 йил январь-декабрьда 359,3 млрд. сўмни ташкил қилиб, ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 77,9 фоизга ошган.

Кичик тадбиркорлик (бизнес)нинг жами чакана савдо ҳажми жорий йилнинг январ-декабрь ойларида 5335,2 млрд. сўмни ташкил этиб, ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 119,3 фоизга ошган.

2016 йил январь-декабрда чакана савдо айланмаси таркиби қуйидагича ифодаланади:

 

 

 

млрд. сўм

2015 йил январь-декабрга нисбатан фоиз ҳисобида

Якунга нисбатан фоиз ҳисобида

 

Чакана товар айланмаси

6207,9

114,6

100

шу жумладан:

 

 

 

йирик корхоналари

359,4

77,9

5,8

Кичик тадбиркорлик(бизнес)

5335,2

119,3

85,9

уюшмаган сектор(ташкил этилмаган савдофаолияти)

513,3

105,7

8,3

 

Умумий овқатланиш соҳасининг товар айланмаси 135,2 млрд. сўмга етди ёки 2015 йил январ-декабрга нисбатан 113,4 фоизга ўсди.

Чакана савдо (умумовқатланиш фаолиятини қўшган ҳолда) аҳоли жон бошига нисбатан ҳисоблаганда 112,0 фоизга ошди ва 3057,5 минг сўмни ташкил этди (2015 йил январ-декабрь ойиларида 2992,3 минг сўмни ташкил этган).

2016 йил январь-декабрда бозор хизматлари ишлаб чиқаришнинг иқтисодий фаолият турлари бўйича ҳажми 4556,2 млрд. сўмни ташкил қилди, шу жумладан қишлоқ жойларида 1226,6 млрд. сўм ёки умумий кўрсатилган хизматлар ҳажмининг 26,8 фоизини ташкил қилди. 2015 йил январь-декабрга нисбатан ўсиш 116,3 фоизни ташкил этди.

Бозор хизматлари ишлаб чиқаришнинг иқтисодий фаолият турлари бўйича тақсимланиши 2016 йилнинг январь-декабрида қуйидагича ифодаланади:

 

млрд. сўм

2015 йил январь-декабрга нисбатан фоиз ҳисобида

якунга нисбатан фоиз ҳисобида

 

 

 

 

Жами хизматлар

4556,2

116,3

100,0

Шу жумладан хизмат турлари бўйича:

 

 

 

алоқа ва ахборотлаштириш хизмати

328,7

109,7

7,2

молиявий хизматлар

412,7

131,0

9,1

транспорт хизмати

910,1

113,9

20,0

шу жумладан автотранспорт хизматлари

869,2

114,4

19,1

яшаш ва овқатланиш хизматлари

146,8

106,4

3,2

савдо хизматлари

1646,3

119,3

36,1

кўчмас мулк билан боғлиқ бўлган хизматлар

170,2

114,8

3,7

таълим соҳасидаги хизматлар

131,1

106,7

2,9

соғлиқни сақлаш соҳасидаги хизматлар

45,7

104,6

1,0

ижара ва прокат хизматлари

135,9

116,0

3,0

компьютерларни ва маиший товарларни таъмирлаш хизматлари

216,4

117,8

4,7

бошқа шахсий хизматлар

209,2

113,4

4,6

меъморчилик, мухандислик изланишлари, техник синовлар
ва таҳлил соҳасидаги хизматлар

30,0

118,2

0,7

бошқа турдаги хизматлар

173,1

105,2

3,8

 

Хизматлар таркибида энг катта улуш савдо ва овкатланиш (жами хизматларнинг 36,1 фоизи), транспорт (20,0 фоизи) хизматларига тўғри келди.

Шунингдек, молиявий хизматлар (131,0 фоиз), ва маиший жихоз ва кампьютер таъмирлаш хизматлари (117,8 фоиз), совдо хизматларида (119,3 фоиз) ўсиш суръати юқори бўлди.

2016 йил январь-декабрида бозор хизматлари ишлаб чиқаришнинг иқтисодий фаолият турлари қуйидагича:

<![if !vml]><![endif]>

 

 

Демография ва
меҳнат бозори

 

 

Дастлабки маълумотларга кўра, 2017 йилнинг 1 январь ҳолатига вилоятда доимий аҳоли сони 3089,4 минг кишини ташкил қилди ва йил бошидан 63712 кишига ёки 2,1 фоизга кўпайди.

Аҳолининг табиий ҳаракати 2016 йил январь-декабрда қуйидагича ифодаланади:

 

 

Ҳар 1000 кишига

 

 

2015 й.

2016 й.1)

ўсиш, камайиш (-)

2015 й.

2016 й.1)

 

 

 

 

 

 

Туғилганлар

78543

77964

597

26,2

25,5

Ўлганлар

11954

12394

-440

4,0

4,1

Табиий ўсиш

66589

65570

1019

22,3

21,4

Никоҳлар

31268

28559

2709

10,4

9,3

Ажралишлар

1752

1838

-86

0,6

0,6

 

Туғилиш даражаси. 2016 йилнинг январь-декабрида туғилганлар сони 77964 кишини ташкил қилди ва 2015 йилнинг шу даврига (78543 киши) нисбатан 597 тага камайди. Туғилиш коэффициенти мос равишда 25,5 промиллени ташкил қилди ва 2015 йилнинг шу даврига (26,2 промилле) нисбатан 0,7 промиллега камайди.

Туғилиш даражасининг камайиши вилоятнинг Ғузор туманида (26,1 дан 25,2 промиллега), Қарши туманида (24,1 дан 23,1 промиллега), Чироқчи (32,7 дан 29,8 промиллега), Шаҳрисабз (25,8 дан 24,4 промиллега), Яккабоғ (29,5 дан 27,7 промиллега) туманларида кузатилди.

Ўлим даражаси. 2016 йилнинг январь-декабрида ўлганлар сони 12394 кишини ташкил қилди ва 2015 йилнинг шу даврига (11954 киши) нисбатан 440 тага кўпайди. Мос равишда ўлим коэффициенти 4,1 промиллени ташкил қилди. (2015 йил январь-декабрида – 4,0 промилле).

Ўлганлар сонининг камайиши Ғузор (4,4 дан 4,2 промиллега), Деҳқонобод (3,9 дан 3,8 промиллега), Қарши туманида (4,4 дан 3,9 промиллега), Чироқчи (3,9 дан 3,3 промиллега), Шаҳрисабз (4,3 дан 3,8 промиллега), Яккабоғ (4,1 дан 4,0 промиллега) туманларида кузатилди.

Ўлганлар умумий сонидан 58,4 фоизи қон айланиш тизими касалликларидан, 8,1 фоизи - ўсма касалликларидан, 7,3 фоизи - овқат ҳазм қилиш органлари касалликларидан, 3,7 фоизи - нафас олиш органлари касалликларидан, 5,9 фоизи - бахтсиз ҳодиса, заҳарланиш ва жароҳатлардан вафот этган.

Дастлабки маълумотларга кўра, 2016 йилнинг январь-декабрида бир ёшга тўлмаган 544 та болалар ўлими кузатилди.

Бир ёшгача ўлган болаларнинг умумий сонидан 57,3 фоизи перинатал даврда юзага келадиган ҳолатлардан, 21,3 фоизи – нафас олиш органлари касалликларидан, 4,2 фоизи – туғма аномалиялардан вафот этган.

Никоҳлар ва ажралишлар. 2016 йилнинг январь-декабрида ФҲДЁ органларида 28559 та никоҳлар ва 1838 та ажралишлар рўйхатга олинди. Минг аҳолига нисбатан 9,3 та никоҳ (2015 йилнинг тегишли даврида – 10,4 та) ва 0,6 та ажралишлар (2015 йилнинг тегишли даврида – 0,6 та) тўғри келади.

Миграция. Дастлабки маълумотларга кўра, 2016 йилнинг январь-декабрь ойларида вилоят бўйича кўчиб келганлар сони 10194 кишини, 2015 йилнинг шу давр мобайнида кўчиб кетганлар сони эса 12052 кишини ташкил қилди. Миграция қолдиғи минус 1858 кишига (2015 йилнинг шу даврида 109 киши) тенг бўлди.

Энг катта минус қолдиғлар Ғузор (минус 466), Чироқчи (минус 506), Шаҳрисабз (минус 643), Яккабоғ тумани (минус 272) туманларида кузатилди.

Аҳолининг табиий ҳаракати 2016 йил январь-декабрда қуйидагича ифодаланади:

Ҳар 1000 кишига

<![if !vml]><![endif]>

Меҳнат ресурсларининг сони дастлабки маълумотларга кўра, 2015 йил январь-декабрига нисбатан 101,9 фоизни, 1758,9 минг кишини ёки вилоят доимий аҳолисининг 57,0 фоизини ташкил қилди.

2016 йил январь-декабрда бандликка кўмаклашувчи марказларига ишга жойлаштиришда ёрдам беришни сўраб, 19034 нафар фуқаро мурожаат қилди. Иш қидириб мурожаат этганлар Қарши шаҳрида (2216 кишига), Ғузор (1265 кишига), Қамаши (1325 кишига) Қарши (1440 кишига) Косон (1398 кишига), Китоб (1441 кишига), Чироқчи (1814 кишига) Шахрисабз (1429 кишига) ва Яккабоғ (1502 кишига), туманларида кўп.

Бандликка кўмаклашувчи марказларига мурожаат қилган фуқаролардан 17445 нафари ишга жойлаштирилди. Айниқса ушбу кўрсаткич, Қарши шаҳрида (2030 киши), Ғузор (1051 киши), Қамаши (1269 киши), Қарши (1273 киши), Китоб (1368 киши), Чироқчи (1703 киши) Шахрисабз (1326 киши) ва Яккабоғ (1398 киши) туманларида юқори даражада бўлди.

Ўтган давр мобайнида бандликка кўмаклашувчи марказларида рўйхатга олинган фуқаролардан 1622 нафари ишсизлик мақомини олган.

Бандликка кўмаклашувчи марказлари орқали ишга жойлаштирилган фуқаролар сони қуйидагича ифодаланади:

(киши)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<![if !vml]><![endif]>

 

 

 

Корхона ва ташкилотлар сони

(фермер ва деҳқон хўжаликларисиз)

(бирлик)

 

2017 йил
1
январига
рўйхатга
олинган

2016 йил январь-декабрда

ташкил топди

тугатилди

 

 

 

 

Вилоят бўйича:

18936

1792

2588

шаҳарлар:

 

 

 

Қарши ш

3920

415

471

туманлар:

 

 

 

Ғузор

993

67

159

Деҳқонобод

974

100

193

Қамаши

1261

119

236

Қарши

1427

115

105

Косон

1693

195

173

Китоб

1368

121

160

Миришкор

566

47

110

Муборак

755

57

164

Нишон

601

62

43

Касби

670

89

58

Чироқчи

1491

132

317

Шахрисабз

1982

158

250

Яккабоғ

1235

115

149


Рўйхатга олинган юридик шахсларни
мулкчилик шакллари бўйича тақсимлаш

(фермер ва деҳқон хўжаликларисиз)

(2017 йил 1 январь ҳолатига)

 

Жами, бирлик

Умумий сонга нисбатан

фоиз ҳисобида

давлат

нодавлат

шундан хусусий

 

 

 

 

 

Вилоят бўйича:

18936

17,1

82,9

48,6

шаҳарлар:

 

 

 

 

Қарши ш

3920

10,1

89,9

29,2

туманлар:

 

 

 

 

Ғузор

993

21,2

78,8

82,3

Деҳқонобод

974

19,4

80,6

61,7

Қамаши

1261

17,5

82,5

49,2

Қарши

1427

14,2

85,8

37,9

Косон

1693

15,5

84,5

60,0

Китоб

1368

17,5

82,5

49,5

Миришкор

566

26,9

73,1

30,3

Муборак

755

14,4

85,6

52,1

Нишон

601

23,3

76,7

44,0

Касби

670

28,1

71,9

55,0

Чироқчи

1491

22,5

77,5

55,3

Шахрисабз

1982

17,0

83,0

61,0

Яккабоғ

1235

20,7

79,3

29,2

 

 

 

 

Кичик корхоналар ва микрофирмалар (бизнес) сони

(фермер ва деҳқон хўжаликларисиз)

(бирлик)

 

2017 йил
1
январига рўйхатга олинган

2016 йил январь-декабрда

ташкил топди

тугатилди

 

 

 

 

Вилоят бўйича:

15180

1743

2496

шаҳарлар:

 

 

 

Қарши ш

3247

394

440

туманлар:

 

 

 

Ғузор

763

67

152

Деҳқонобод

781

98

190

Қамаши

1024

116

232

Қарши

1191

114

99

Косон

1407

193

167

Китоб

1102

120

159

Миришкор

413

46

109

Муборак

603

55

153

Нишон

435

58

36

Касби

490

88

55

Чироқчи

1129

129

315

Шахрисабз

1622

151

246

Яккабоғ

973

114

143

 

 

 

 

 

 

2016 йил январь–декабрь ҳолатига
иқтисодий фаолият турлари бўйича корхона ва
ташкилотлар фаолиятининг молиявий натижалари

 

 

Фойда, зарар (+,-)

млн. сўм

2015 йил
январь-декабрга нисбатан фоизда

 

 

 

Жами

1132463,7

110,8

Тоғ-кон саноати ва очиқ конларни ишлаш

256833,8

94,0

Ишлаб чиқарадиган саноат

33028,3

137,2

Электр, газ, буғ билан таъминлаш
ва ҳавони кондициялаш

758323,5

129,3

Қурилиш

13828,9

17,4

Улгуржи ва чакана савдо, моторли транспорт воситалари ва мотоциклларни таъмирлаш

59761,2

123,0

Ташиш ва сақлаш

349,5

64,2

Ахборот ва алоқа

52,5

71,6

Молиявий ва суғурта фаолияти

-

-

Кўчмас мулк билан операциялар

1996,0

126,2

Профессионал, илмий ва техник фаолият

5438,7

103,1

Бошқалар

2851,3

112,9

 

2016 йил январь-декабрда корхона ва ташкилотлар
фаолиятининг молиявий натижалари

 

 

 

Фойда, зарар (+,-),
млн. сўм

2015 йил
январь-декабрига нисбатан фоизда

 

 

 

Вилоят бўйича:

1 132 463,7

110,8

шаҳарлар:

 

 

Қарши ш

104348,8

70,6

туманлар:

 

 

Ғузор

875219,1

132,3

Деҳқонобод

1420,8

20,6

Қамаши

416,3

95,3

Қарши

2510,2

106,3

Косон

14132,5

180,7

Китоб

1858,7

123,5

Миришкор

1584,9

102,9

Муборак

109094,7

62,8

Нишон

1637,2

67,8

Касби

3178,2

88,2

Чироқчи

570,2

118,4

Шахрисабз

14896,2

137,1

Яккабоғ

1595,8

152,3

 

 

 

 

 

Чет эл инвестицияси киритилган
корхоналар сони

 

(2017 йил 1 январь ҳолатига, бирликда)

 

Жами рўйхатга олинганлари

жумладан, фаолият кўрсатаётганлари

Фаолият кўрсатаётганларни жамига нисбатан, фоиз ҳисобида

 

 

 

 

Вилоят бўйича:

49

46

93,9

шаҳарлар:

 

 

 

Қарши ш

24

21

87,5

туманлар:

 

 

 

Ғузор

2

2

100,0

Деҳқонобод

1

1

100,0

Қамаши

1

1

100,0

Қарши

5

5

100,0

Косон

1

1

100,0

Китоб

5

5

100,0

Миришкор

-

-

-

Муборак

2

2

100,0

Нишон

1

1

100,0

Касби

1

1

100,0

Чироқчи

1

1

100,0

Шахрисабз

4

4

100,0

Яккабоғ

1

1

100,0

 

 

 

 

Чет эл инвестицияси киритилган корхоналар сони

 

(бирлик)

 

Рўйхатга олинганлар

2016 йил январь-декабрда

ташкил этилган1)

тугатилган

 

 

 

 

Вилоят бўйича:

49

4

3

шаҳарлар:

 

 

 

Қарши ш

24

1

-

туманлар:

 

 

 

Ғузор

2

-

-

Деҳқонобод

1

-

-

Қамаши

1

-

-

Қарши

5

-

-

Косон

1

-

-

Китоб

5

2

-

Миришкор

-

-

-

Муборак

2

-

-

Нишон

1

-

-

Касби

1

-

-

Чироқчи

1

-

-

Шахрисабз

4

1

3

Яккабоғ

1

-

-

 

 

 

 

 

Меҳнат ресурслари
ва аҳолининг иш билан бандлиги 1)

 

(2017 йил 1 январь ҳолатига, минг киши)

 

Меҳнат
ресурслари сони

Ўртача
банд аҳоли сони

 

 

 

Вилоят бўйича:

1758,9

1180,9

шаҳарлар:

 

 

Қарши ш

179,5

144,7

туманлар:

 

 

Ғузор

106,8

68,5

Деҳқонобод

76,0

48,0

Қамаши

140,2

87,4

Қарши

135,7

93,0

Косон

143,8

92,5

Китоб

142,1

90,7

Миришкор

65,9

92,2

Муборак

59,6

49,4

Нишон

73,4

63,6

Касби

102,4

66,4

Чироқчи

199,1

122,4

Шахрисабз

193,8

118,7

Яккабоғ

140,6

83,4

 

 

 

 

 

Доимий аҳоли сони 1)

 

(2017 йил 1 январь ҳолатига, минг киши)

 

Жами
аҳоли

шу жумладан:

шаҳар аҳолиси

қишлоқ аҳолиси

 

Вилоят бўйича:

 

3089,4

 

1326,6

 

1762,8

шаҳарлар:

 

 

 

Қарши ш

264,6

264,6

Х

туманлар:

 

 

 

Ғузор

192,6

45,3

147,3

Деҳқонобод

137,7

26,1

111,6

Қамаши

254,8

60,3

194,5

Қарши

231,7

85,2

146,5

Косон

266,8

139,2

127,6

Китоб

249,8

93,7

156,1

Миришкор

112,8

42,3

70,5

Муборак

81,7

64,6

17,1

Нишон

141,1

85,7

55,4

Касби

184,8

70,9

113,9

Чироқчи

379,5

91,2

288,3

Шахрисабз

343,9

177,4

166,5

Яккабоғ

247,6

80,1

167,5

 

 

 

Аҳолининг табиий ҳаракати коэффициентлари
(январь-декабрь ойларида)
<![if !supportLineBreakNewLine]>
<![endif]>

(1000 аҳоли сонига)

 

 

Туғилганлар

Ўлганлар

Аҳолининг табиий ўсиши

2015й.

2016й.1)

2015й.

2016й.1)

2015й.

2016й.1)

 

 

 

 

 

 

 

Вилоят бўйича:

26,2

25,5

4,0

4,1

22,3

21,4

шаҳарлар:

 

 

 

 

 

 

Қарши ш

19,0

20,1

4,2

4,6

14,8

15,5

туманлар:

 

 

 

 

 

 

Ғузор

26,1

25,2

4,6

4,4

21,6

20,8

Деҳқонобод

27,7

28,2

4,1

4,1

23,5

24,1

Қамаши

27,7

27,5

4,1

4,2

23,6

23,3

Қарши

24,1

23,1

4,3

4,3

19,8

18,8

Косон

24,9

25,4

3,9

3,8

21,1

21,6

Китоб

25,7

24,5

3,9

3,8

21,8

20,7

Миришкор

23,7

24,0

3,4

4,0

20,3

20,0

Муборак

23,4

23,3

3,8

3,8

19,6

19,4

Нишон

26,0

26,0

3,6

3,7

22,4

22,2

Касби

25,5

25,3

3,7

3,9

21,8

21,4

Чироқчи

32,7

29,8

3,6

3,6

29,1

26,2

Шахрисабз

25,8

24,4

4,2

4,2

21,6

20,2

Яккабоғ

29,5

27,7

4,2

4,3

25,3

23,4

 

 

Тузилган никоҳлар ва никоҳдан ажралишлар сони

(январь-декабрь ойларида)

 

(бирлик)

 

Тузилган никоҳлар

Никоҳдан ажралишлар

2015й.

2016й.1)

2015й.

2016й.1)

 

 

 

 

 

Вилоят бўйича:

31268

28559

1752

1838

шаҳарлар:

 

 

 

 

Қарши ш

2564

2105

285

271

туманлар:

 

 

 

 

Ғузор

1956

1754

118

122

Деҳқонобод

1223

1168

43

47

Қамаши

2706

2484

89

111

Қарши

1914

2070

140

133

Косон

2384

2362

115

130

Китоб

2413

2245

173

230

Миришкор

1114

1056

43

37

Муборак

815

762

47

48

Нишон

1504

1393

76

66

Касби

1962

1745

73

63

Чироқчи

4347

3673

136

130

Шахрисабз

3528

3116

282

311

Яккабоғ

2838

2626

132

139

 

 

 

 

 

 

 

Бандликка кўмаклашувчи марказларига

иш қидириб мурожаат этган ва рўйхатга

олинганлар сони 1)

 

(2017 йил 1 январь ҳолатига, киши)

 

Бандликка кўмаклашувчи марказларига иш қидириб мурожаат этганлар сони

жумладан, расман ишсиз мақомини олганлар

улардан, ишсизлик нафақаси ажратилганлар сони

2015 й.

2016 й.

2015 й.

2016 й.

2015 й,

2016 й.

 

 

 

 

 

 

 

Вилоят бўйича:

25435

19034

1095

1622

362

1033

шаҳарлар:

 

 

 

 

 

 

Қарши ш

2825

2216

67

167

16

97

туманлар:

 

 

 

 

 

 

Ғузор

1214

1265

90

234

48

192

Деҳқонобод

946

1005

85

142

48

117

Қамаши

2824

1325

68

70

12

21

Қарши

2242

1440

96

167

42

127

Косон

1409

1398

91

154

18

99

Китоб

2369

1441

92

101

39

51

Миришкор

1123

912

42

49

7

16

Муборак

1287

1066

53

67

17

42

Нишон

1029

1055

53

93

19

67

Касби

1489

1166

71

90

19

52

Чироқчи

1923

1814

111

82

28

32

Шахрисабз

2144

1429

89

124

36

70

Яккабоғ

2611

1502

87

82

13

50

 

 

 

 

 

Иш билан таъминланган аҳоли сони1)

 

(2017 йил 1 январь ҳолатига, киши)

 

2015 йил

2016 йил

 

 

 

 

Вилоят бўйича:

24441

17445

шаҳарлар:

 

 

Қарши ш

2670

2030

туманлар:

 

 

Ғузор

1129

1051

Деҳқонобод

862

853

Қамаши

2802

1269

Қарши

2157

1273

Косон

1332

1224

Китоб

2308

1368

Миришкор

1101

892

Муборак

1249

1022

Нишон

992

945

Касби

1457

1091

Чироқчи

1785

1703

Шахрисабз

2030

1326

Яккабоғ

2567

1398

 

<![if !supportFootnotes]>

<![endif]>

1) дастлабки маълумот

1) қайта ташкил этилганлар билан

1) дастлабки маълумот

1) дастлабки маълумот

1) дастлабки маълумот

1) дастлабки маълумот

1) вилоят меҳнат бош бошқармаси маълумотига асосан

1) вилоят меҳнат бош бошқармаси маълумотига асосан

Matnda xatoliklarni aniqlasangiz, ularni belgilab, ma'muriyatni xabardor qilish uchun Ctrl+Enter tugmalarini bosing.

Bazaviy interaktiv xizmatlar

Manzilimiz


Manzil: Qashqadaryo viloyati, Qarshi shahri, Mustaqillik Maydoni,1
Pochta indeksi:180100
Telefon
: 0(375)221-12-88, 0(375)221-03-81
Faks
: 0(375)221-13-40
Veb-sayt
http://www.qashqadaryo.uz
Elektron pochta
Yaqin jamoat transport to`xtash joylari 
Milliy bank va Mustaqillik Maydoni bekati
Avtomashrut
1,4,5,7,10,18,20,22,23,27,
37,44,462,11,21,37,33

Hozir saytimizda

Bizning saytimizda 96 mehmonlar va ro'yhatdan o'tgan foydalanuvchilar 0

Foydali resurslar

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Matbuot xizmati
www.press-service.uz
   
O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Senati
www.senat.uz
   
O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Qonunchilik palatasi
www.parliament.gov.uz
   
O‘zbekiston Respublikasining Hukumat portali
www.gov.uz
   
O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Inson huquqlari bo‘yicha vakili (ombudsman)
www.ombudsman.uz
   
O‘zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi
www.prokuratura.uz
   
 
Aloqa, axborotlashtirish va telekommunikatsiya texnologiyalari sohasida nazorat bo'yicha davlat inspeksiyasi
http://gis.uz/

 

Mobil ilovalar

Maxsus imkoniyatlar

K'orinish

Pastda o'zingizga kerakli parametrni tanlasng
Blue Green Red Radian
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Reset